KOMPETENSI INTI
 • Khả năng OEM
  Dịch vụ OEM Có
  Kinh nghiệm OEM trên 10 năm
 • Kemampuan Produksi
  Dây chuyền sản xuất trên 10
  Giá trị đầu ra trên khoảng 100 triệu USD
 • Khả năng giao dịch
  Kinh nghiệm xuất khẩu 23 năm
news
{{item.pubtime}}
{{newsList[newsList.length-1].pubtime.split(',')[0].split(' ')[1]}}
{{newsList[newsList.length-1].pubtime.split(',')[0].split(' ')[0]}}
Đọc thêm
ĐỐI TÁC HỢP TÁC
Cooperative Partner